Nejčastější problémy rodin v Tanzánii

Nejběžnější problémy, se kterými se potýkají rodiny v Tanzánii jsou:

1.        Vztahové problémy

Když se z nějakého důvodu rozpadne rodina, rodiče pak často opouští své děti ve velmi složitých životních podmínkách. Mnoho z opuštěných dětí nakonec končí v péči svých prarodičů, nejčastěji babiček (ale i v sirotčincích a v nejhorším případě na ulici). Pokud jsou však jejich prarodiče nezaměstnaní, nedostává se dětem naplnění základních životních potřeb jako jsou jídlo, střecha nad hlavou, oblečení či základní vzdělání. Problémy vyplývají ze špatných sociálních a ekonomických podmínek, ve kterých tyto rodiny žijí.

Dalším z vážných problémů bývá situace, kdy dětem zemřou rodiče na nějakou závažnou nemoc (nejčastěji AIDS) a péči o ně přebírají příbuzní. Tento zvrat v životě dítěte je velice stresující a přináší s sebou mnoho zatěžujících situací, jak pro dítě samotné, tak pro novou rodinu (tzn. nejen velký stesk po rodičích, ale i zvykání si na nové prostředí a nové lidi)

 

2.        Chudoba

Všechny rodiny se potýkají s velkou chudobou – nedostatkem finančních prostředků na hodnotné jídlo pro děti a rodinu, hygienické prostředky, oblečení apod.

 

3.        Nemoci

V Arushe trpí mnoho rodin vážnými nemocemi. Mezi nejčastější nemoci, které mívají za následek dlouhodobou nákladnou léčbu nebo smrt některého člena rodiny patří malárie a AIDS. V Arushe žije mnoho sirotků, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Tito sirotci jsou nejčastěji vychováváni svými prarodiči a příbuznými.

 

4.        Domácí násilí

Domácí násilí úzce souvisí s předcházejícím problémem. Spouštěcím mechanismem pro domácí násilí je dlouhodobá a náročná finanční situace rodiny, nadměrná konzumace alkoholu jednoho z partnerů (nejčastěji muže), „tradiční“ rozdělení mužsko-ženských rolí apod.

 

5.        Plánované rodičovství

Mnoho mladých rodin v Arushe nepoužívá z důvodu svého náboženského přesvědčení antikoncepci (velký problém i vzhledem k ochraně proti HIV). Často také nemají vzdělání a ani o ně neusilují (nepřijde jim důležité). Tyto rodiny tak mívají mnoho dětí, které však nejsou schopny uživit, protože ve většině případů nemají dostatek financí, pokud vůbec nějaké zaměstnání mají.

 

6.        Problémy s alkoholem

Problém s alkoholem v Tanzánii je dopady srovnatelný s problémy HIV/AIDS. Mnoho mladých lidí, hlavně mužů, umírá na otravu alkoholem. Příčinou nadužívání jsou závažné sociální a ekonomické problémy – nedostatek financí, stres apod. Alkohol funguje jako únikový prostředek. V Tanzánii je alkohol snadno dostupný i pro velmi mladé osoby, konzumuje se především „bege“ domácí banánové pivo (jeho výroba trvá týden).

 

7.       Bezohlednost – „středověký způsob myšlení“ (Brain washed / thin thinking)

Stále se ještě poměrně často stává, že pokud žena porodí manželovi holčičku a ne syna (pokračovatele rodu), muž rodinu opouští. Ženy jsou často v domácnostech a muž je jediným živitelem rodiny. Pokud muž odejde, žena se s dětmi ocitá ve velmi těžké situaci a často končí na ulici, ve slamech. V nejlepším případě se jí ujme (nebo alespoň některého z jejich dětí) někdo z širší rodiny.