Pomozte dětem v Tanzánii

Pomozte jednorázovým příspěvkem nebo hmotným darem na péči o děti v Tanzánii.

Hlavní důvody, proč přispět:

 • Rozvoj vzdělání a rodinné péče je tou hlavní pomocí, kterou můžete jakémukoli dítěti dopřát 
 • Nejde o hmotné statky, jde o zajištění péče
 • Malý příspěvek znamená v Tanzánii velikou pomoc
 

Jak přispět?

 • Libovolnou částkou na účet projektu  2600766578/2010
 • nebo hmotným darem. Momentálně potřebujeme zejména:
  • Pastelky, pera, tužky, dětské nové boty
  • DVDs s dětskými filmy (v angličtině = vzdělávací materiály)
  • Funkční notebooky (jakéhokoli stáří)
  • Funkční mobilní telefony (jakéhokoli stáří)

Pomoc rodinám

Organizace momentálně pracuje s 42 rodinami, pomáhá tak 102 dětem. 

Projekt je postaven na jednoduchém principu – rodič (dobrovolník) pomáhá rodiči. 

 

Rodiny, kterým pomáháme

V drtivé většině jde o osamělé ženy, které vychovávají své děti bez pomoci. 

O jaké ženy se většinou jedná? 

 • velmi mladé ženy
 • ženy, jejichž děti přišly na svět ze znásilnění
 • pocházejí z rodiny, která byla velmi dysfunkční
 • dělí se o bydlení, jídlo a práci s dalšími ženami s dětmi 
 • bydlí v domcíxh ručně vyrobených z hlíny a kravských exkrementů

 

Typické problémy tanzánských rodin: 

 
 • Nemoc v rodině (nejčastěji HIV / AIDS, malárie)
 • Chudoba & nezaměstnanost
 • Nadměrný počet dětí v rodině
 • Extrémní mládí matek, které často otěhotněly v důsledku znásilnění
 • Vážné psychické obtíže - deprese, úzkosti, posttraumatické stresové poruchy, afektivní reakce na stres apod.
 • Zdravotní potíže - podvýživa (i u dospělých), avitaminóza apod.

 

Hlavní účel pomoci rodinám:

 • Služba funguje na principu dobrovolné přátelské pomoci vyškoleného rodiče-dobrovolníka rodiči-klientovi. 
 • Dobrovolníci docházejí za klienty domů, tedy do přirozeného prostředí.
 • Cílem pomoci rodinám je zejména: 
  • podpořit rodiče v jejich rodičovské roli,
  • posílit jejich kompetence zvládat problémy spojené s výchovou a péčí o dítě,
  • vytvářet zázemí pro vývoj svých dětí.
 • Dobrovolníci pomáhají v rodinách s velmi konkrétními věcmi, jako jsou: 
  • péče a výchova dítěte
  • zajištění chodu domácnosti
  • stavba domu (z hlíny) nebo jeho nejnutnější opravy
   • v Tanzánii jsou dobrovolníci většinou muži.

 

Co je třeba v rámci pomoci rodinám financovat?

 1. Materiál, který dobrovolník potřebuje při pomoci s domem (stavbou domu nebo s jeho opravou)
 2. Základní hygienické pomůcky
 3. Dopravné

 

Přispějte na pomoc rodinám

 • Přispějte na péči přímo v rodinách libovolnou částkou na účet projektu 2600766578/2010
 • Přispějte jednorázově nebo přispívejte pravidelně na jakoukoli činnost z výše uvedených a to na účet: 2600766578/2010

 

Fotogalerie: Rodiny a dobrovolníci