Pomozte dětem v Tanzánii

Pomozte jednorázovým příspěvkem nebo hmotným darem na péči o děti v Tanzánii.

Proč přispět?

 • Rozvoj vzdělání a rodinné péče je tou hlavní pomocí, kterou můžete jakémukoli dítěti dopřát 
 • Nejde o hmotné statky, jde o zajištění péče
 • Malý příspěvek znamená v Tanzánii velikou pomoc
 

Jak přispět?

 • Libovolnou částkou na účet projektu 2000628390/2010
 • nebo hmotným darem. Momentálně potřebujeme zejména:
  • Pastelky, pera, tužky, dětské nové boty
  • DVDs s dětskými filmy (v angličtině = vzdělávací materiály)
  • Funkční notebooky (jakéhokoli stáří)
  • Funkční mobilní telefony (jakéhokoli stáří)

Hlavní činnosti organizace HOME-START Tanzania

 • Přímá práce s rodinou na principu dobrovolné přátelské pomoci vyškoleného rodiče-dobrovolníka rodiči-klientovi
 • Podpora vzdělávání a rozvíjení jejich dětí v dětském centru
  • Mnoho dětí  z těchto rodin navštěvuje zároveň dětské centrum
  • Dětské centrum je pro rodiny důležité zejména ze dvou důvodů:
   1. zajišťuje dobrou přípravu na budoucí vzdělání dětí 
   2. umožňuje úlevu pro rodinu (zaopatření dětí v době, kdy může jít matka vydělávat peníze, aby mohla uživit rodinu)

Home-Start Tanzania & Home-Start Worldwide

 • Projekt HOME-START Tanzánie je členem mezinárodní organizace Home-Start Worldwide. 
 • Projekt HoSt pomoc dětem v Tanazánii existuje od roku 2009 (tutorem pro pracovníky v Tanzánii je HoSt Home-Start Česká republika)
 • Projekt je po celou dobu řádně registrován v Tanzánii (HOME-START Tanzania). 
 • Projekt sídlí v městě Arusha, v distriktu Kilimanjaro
 • V Arushe v současné době nepůsobí žádná organizace, která by poskytovala stejné nebo podobnou pomoc  jako HOME-START Tanzania.
  • Vedoucí projektu je Anna Kimambo
 • Projekt vznikl nejprve, jako dobrovolnický projekt na pomoc rodinám ohroženým extrémní chudobou. Následně se projekt rozšířil a více zaměřil na pomoc dětem z těchto rodin, především na předškolní vzdělávání malých dětí, aby měly lepší šanci obstát v systému vzdělávání v Tanzánii, dostat se na kvalitnější základní školy a dosáhnout následně vyššího vzdělání.

 

PŘISPĚLI BYSTE RÁDI NA PROJEKT HOME-START TANZÁNIA? ZAPOJTE SE! VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE!