Plány projektu HOME-START Tanzania do budoucna

 

Co bychom rádi realizovali aneb na co momentálně nejsou bohužel prostředky:

 • Rozšíření činnosti na nové oblasti
  • BARAA
   • vyškolení 10 nových dobrovolníků 
   • 70  rodin zde má zájem o podporu 
  • KIJENGE
   • vyškolení 10 nových dobrovolníků 
   • 96  rodin zde má zájem o podporu
 • Vybavení dětského centra
  • Notebook - jak pro pracovníky, tak pro děti.
  • Nájem vlastního místa pro dětské centrum
   • Dětské centrum stále využívá prostor místního kostela, není proto možné zcela rozvinout práci – používat vlastní pomůcky, hračky a školní lavice. 
 • Dostatečná finanční odměna pro pracovníky v dětském centru a pro pracovníky, kteří vedou a podporují dobrovolníky a rodiny.
  • Pracovníci pocházejí z ekonomicky a sociálně exponovaného prostředí a nemohou si dovolit dělat tuto práci dlouhodobě dobrovolnicky.

 

PŘISPĚLI BYSTE RÁDI K REALIZACI TĚCHTO PLÁNŮ? PODPOŘTE PROJEKT HOME-START TANZÁNIA. VÍCE O MOŽNOSTI ZAPOJIT SE, NALEZNETE ZDE.