Financování projektu

 

Projekt HOME-START Tanzánia je financován přímými dary. 

Prostředky získané v ČR:

  • 100 % finančních i hmotných darů je posíláno přímo tanzánské organizaci HOME-START
  • V ČR jsou osoby realizující projekt dobrovolníci, kteří nejsou nijak placeni
    • Svým finančním darem přispějete přímo na Dětské centrum nebo přímo na pomoc rodinám, nikoli na financování administrativních nákladů v ČR

Vzhledem k nepoměru nákladů v ČR a v Tanzánii a nulovým administrativním nákladům i velice malý příspěvek významně pomůže (náklady celé organizace v Tanzánii jsou nyní, v průběhu r.2015, cca 9000 Kč / měsíc, přičemž je aktivně pomáháno 42 rodinám, v nichž je podporováno 102 dětí, stejně jako desítkám dětí v Dětském centru.