Pomozte dětem v Tanzánii

Pomozte jednorázovým příspěvkem nebo hmotným darem na péči o děti v Tanzánii.

Proč přispět?

 • Rozvoj vzdělání a rodinné péče je tou hlavní pomocí, kterou můžete jakémukoli dítěti dopřát 
 • Nejde o hmotné statky, jde o zajištění péče
 • Malý příspěvek znamená v Tanzánii velikou pomoc
 

Jak přispět?

 • Libovolnou částkou na účet projektu 2000628390/2010
 • nebo hmotným darem. Momentálně potřebujeme zejména:
  • Pastelky, pera, tužky, dětské nové boty
  • DVDs s dětskými filmy (v angličtině = vzdělávací materiály)
  • Funkční notebooky (jakéhokoli stáří)
  • Funkční mobilní telefony (jakéhokoli stáří)

Dětské centrum

Dětské centrum je obdobou školky a je určeno pro děti do 5 let. Momentálně do něj pravidelně dochází 35 dětí. 

 

Centrum pomáhá především dětem:

 • z rodin ohrožených extrémní chudobou
 • jejichž rodiče zemřeli na AIDS
 • které jsou z nechtěného těhotenství (ze znásilnění)
 • dětěm z rodin zasažených velkou chudobou
 • které se narodily matkám s velkými psychickými obtížemi 

 

Hlavní účel dětského centra: 

 • Centrum funguje jako předškolní příprava dětí
 • Děti se zde učí základní věci jako:
  •  rozeznávání písmen a číslic
  •  základy psaní, počítání a čtení
  •  mají zde ale také možnost kreativního tvoření a hraní - malování, modelování z písku apod.
 • Během dne je dětem poskytuto i základní jídlo, které by pravděpodobně doma neměly možnost  dostat.
 
V roce 2011 se 10 dětí dostalo do dobré základní školy díky dobré předškolní přípravě v centru a nadále dobře prospívají.
 

Co je třeba v dětském centru financovat?

 1. 101 - Denní péče o dítě – 135 Kč / měsíc / 1 dítě
 2. 102 - Voda – 30 Kč / měsíc
 3. 103 - Elektřina – 80 Kč / měsíc
 4. 104 - Tisk materiálů pro děti – 100 Kč / měsíc
 5. 105 - Internet – 120 Kč / měsíc
 6. 106 - Pronájem dětského centra – 170 Kč / měsíc
  1. —Momentálně v místním kostele
  2. —Vlastní pronájem – 400 Kč / měsíc (na dané momentálně nejsou peníze)
 7. 107 - Svačiny pro děti – 50 Kč / měsíčně
 8. 108 - Příspěvek na boty pro dítě – 100 Kč / 1 pár bot
 

 

Přispějte na dětské centrum

 
 • Přispějte na provoz dětského centra libovolnou částkou na účet projektu  2600766578/2010
 • Přispějte jednorázově nebo přispívejte pravidelně na jakoukoli činnost z výše uvedených a to:
  • na účet: 2600766578/2010
  • uveďte var.symbol dle výše uvedených (např. 106, pronájem - 170 Kč, resp. 400 Kč / měsíc)